Ewch i’r prif gynnwys

Graddau mynediad ac apeliadau 2020

Cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig ynghylch newidiadau i’w canlyniadau arholiad.

Rydym yn cydnabod natur heriol y broses ymgeisio eleni ac eisiau cynnig cymorth i chi wrth i chi gymryd eich camau nesaf. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gydag unrhyw wybodaeth Newydd cyn gynted ag y bydd ar gael wrth y Llywodraeth.

Graddau arholiad a diwigiwyd

Rydym yn croesawu datganiad llywodraethau Cymru a'r DU am y penderfyniad i ddyfarnu graddau Safon Uwch, Safon UG, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru yng Nghymru a Lloegr ar sail graddau’r Ysgol neu’r Coleg.

Os ydych wedi’ch effeithio gan hyn, byddwn yn dal i gynnig lle i chi gyfer 2020 (neu 2021 i’r rheiny sydd wedi gohirio eu mynediad) i bob ymgeisydd a:

 • dewisodd Brifysgol Caerdydd fel ei dewis cadarn neu;
 • dewisodd Brifysgol Caerdydd fel ei dewis yswiriant (os nad yw’r rheiny wedi bodloni gofynion eu dewis cyntaf ac felly heb dderbyn cynnig gan eu dewis cadarn).

Rhaid i'ch graddau newydd fodloni gofynion eich cynnig erbyn y dyddiadau cau canlynol:

 • 7 Medi 2020 – ar gyfer pob rhaglen oni bai am y rhai a nodwyd isod.
 • 31 Awst 2020 – ar gyfer rhaglenni'r Ysgolion Pensaernïaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth a Fferylliaeth ar gyfer mynediad yn 2020. Ar ôl y dyddiad hwn a hyd at 7 Medi, byddwn yn dal i gadw eich lle, ond efallai fydd hyn ar gyfer mynediad 2021.

Diweddariad: Rydym yn disgwyl derbyn y graddau diwygiedig ar gyfer Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru gan UCAS erbyn dydd Gwener 21 Awst.

Os ydych wedi derbyn cadarnhad swyddogol o’ch graddau a aseswyd gan eich ysgol neu goleg ac eisiau gwneud ymholiad am eich lle cadarn neu yswiriant gyda ni, ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk gyd new a’ch rhif adnabod UCAS, yn defnyddio’r llinell pwnc “Graddau diwygiedig”.

Yn dilyn arolwg o’r canlyniadau diwygiedig, byddwn yn dechrau cysylltu ag ymgeiswyr sydd wedi cadarnhau eu bod nhw am gael eu hailystyried am le o ddydd Llun 24 Awst ymlaen. Rydym yn gwerthfawrogi fod hyn yn gyfnod pryderus ac rydym wedi rhoi popeth ar waith er mwyn prosesu penderfyniadau cyn gynted â phosibl.

Llety ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi'u heffeithio gan newidiadau mewn graddau

Caiff ymgeiswyr Cadarn ac Yswiriant sy'n dod i astudio gyda ni ar sail graddau a dyfarnwyd gan eu hysgol neu goleg warant o lety Prifysgol os ydynt yn cwrdd a'r terfynau amser canlynol:

 • Ymgesiwyr Cadarn - rhaid i chi gyflwyno eich cais am lety ar-lein erbyn dydd Llun 27 Gorffennaf 2020 am 09:00
 • Ymgeiswyr Yswiriant - rhaid i chi gyflwyno eich cais am lety ar-lein erbyn dydd Llun 31 Awst 2020.

Yna, fydd yn rhaid i bob ymgeisydd:

 • dderbyn eu cynnig astudio diamod erbyn dydd Llun 31 Awst 2020
 • derbyn eu cynnig o lety o fewn pum diwrnod ar ôl i'w hystafell gael ei ddyrannu.

Mwy o wybodaeth am wneud cais am wneud cais am lety.

Os ydych wedi derbyn lle drwy'r broses Clirio, mae rhagor o wybodaeth ar gael am y llety ar gyfer ymgeiswyr Clirio.

Ymgeiswyr israddedig sy'n apelio eu canlyniadau arholiad

Byddwn yn parchu'r cynigion ar gyfer 2020, neu 2021 ar gyfer mynediad wedi'i ohirio, ar gyfer pob ymgeisydd sydd wedi:

 • ein dewis cadarn, neu
 • ein dewis ni fel eich dewis yswiriant (os nad ydych wedi bodloni gofynion eich dewis cadarn ac felly nad ydych wedi'ch derbyn gan eich prifysgol dewis cadarn).

Rhaid i chi fodloni amodau eich cynnig erbyn y dyddiadau cau canlynol:

 • 7 Medi 2020 - ar gyfer pob rhaglen heblaw am yr Ysgolion Pensaernïaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth a Fferylliaeth.
 • 31 Awst 2020 - ar gyfer rhaglenni'r Ysgolion Pensaernïaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth a Fferylliaeth. Hyd at 7 Medi, byddwn yn dal i barchu lleoedd yr rheiny a dderbyniodd graddau a diwygiwyd. Mae'r flwyddyn ar gyfer y lle hwnnw - 2020 neu 2021 - yn ddibynnol ar argaeledd y lleoedd sydd ar ôl ar y rhaglen.

Ar ôl 7 Medi, os yw'ch apel yn aflwyddiannus, cysylltwch â'n tîm ar admissions@caerdydd.ac.uk er mwyn i ni gael eich cynghori.