Ewch i’r prif gynnwys

Y Lolfa

The Lounge

Mae’r Lolfa yn yr Undeb Myfyrwyr wedi ei hadeiladu i ddarparu ardal gymdeithasol gyfforddus i’n myfyrwyr i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, teulu a’u hastudiaethau.

Mae’r cyfleuster yn cynnwys bythau lle gall ein myfyrwyr ddefnyddio Skype yn hwylus. Hefyd, mae yna fythau TG mwy o faint yn berffaith i grwpiau astudio sydd yn dymuno cwrdd yn anffurfiol.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys dwy ystafell gyfarfod gyda sgriniau arddangos wedi’i gosod yn y waliau a chegin gyda bwrdd mawr rhyngweithiol a rhai gemau. Mae’r lolfa yn le perffaith i weithio neu ymlacio ynddo.

I ddarganfod mwy, ewch i wefan yr Undeb Myfyrwyr.