Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau a cherddoriaeth byw

Boed os rydych eisiau dawnsio drwy’r nos, noson dawelach gyda pheint , neu Skype gyda’ch rhieni, gallwch ddod o hyd i’r man perffaith yn Undeb y Myfyrwyr!

Y Neuadd Fawr

Gall y Neuadd Fawr ddal hyd at 1,600 o bobl a thrawsffurfio i theatr ddarlithio, gofod arddangos, neuadd arholiad ac un o brif leoliadau Caerdydd ar gyfer cerddoriaeth byw.

Y Plas

Clwb nos yr Undeb sy’n cynnal nosweithiau clwb, gigs a pherfformiadau cymdeithas yn ogystal â bod yn ofod gwych i fwyta eich cinio ac ysgrifennu eich traethodau yn ystod y dydd.

Y Taf

tafarn cyfeillgar yn gweini diodydd a bwyd saith diwrnod yr wythnos. Y lle perffaith i gwrdd â’ch ffrindiau am ginio neu noson allan.

Y Lolfa

Man dysgu cymdeithasol di-alcohol gydag amrywiaeth o nodweddion technegol a mannau agored! Mae’r Lolfa hefyd yn cynnwys ystafell aml-weddïo i’w ddefnyddio ar unrhyw adeg.

Os hoffech archebu un o’r mannau neu ddarganfod mwy amdanynt gallwch glicio yma.