Ewch i’r prif gynnwys

Y Ganolfan Sgiliau

Un o’n nodau pennaf yw eich helpu chi i fod yn fwy cyflogadwy yn ystod eich amser yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwirfoddoli Caerdydd
Myfyrwyr ar ôl iddynt gwblhau digwyddiad 'Student Sleepout'.

Mae CV effeithiol sy'n tynnu sylw yn bwysig iawn. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau datblygu sgiliau, cyfleoedd i wirfoddoli yn y gymuned a chyfle i chi ennill profiad gwaith wrth i chi astudio.

Os ydych chi’n ystyried bod yn berchen ar eich busnes eich hun, rydym yn cynnig cyngor gwerthfawr ynghylch rhoi’ch syniad ar waith.

Siop swyddi

Rydym yn ymwybodol bod angen swydd rhan amser i helpu myfyrwyr yn ystod eu hamser yn y brifysgol. Mae’r Siop swyddi yn cynnig gwasanaeth pwrpasol i fyfyrwyr sy’n chwilio am waith dros dro sy’n gweddu eu hastudiaethau. Mae Siop swyddi yn cynnig swyddi i fyfyrwyr yn y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a nifer o fusnesau lleol eraill.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr

Gwasanaeth Datblygu Sgiliau

Mae’r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gyda’r bwriad o fagu’ch hyder, gwella’ch sgiliau trosglwyddadwy a chynyddu’ch potensial o ran cyflogadwyedd. Dyfernir tystysgrifau ar ôl cwblhau’r cyrsiau yn llwyddiannus, a all helpu gyda cheisiadau swyddi yn y gorffennol.

Gwirfoddoli Caerdydd

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol newydd. Byddwch hefyd yn dod i gyfarfod â llwythi o bobl newydd a chael llawer o hwyl! Mae Gwirfoddoli Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o brosiectau gwahanol a chyffrous y gallwch eu ffitio o amgylch eich amserlen Prifysgol.

Erbyn hyn, mae llawer o fyfyrwyr yn gwirfoddoli ar gyfer prosiectau yn y ddinas a’r cyffiniau. Maent yn rhoi o’u hamser er mwyn gwella bywydau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol pobl eraill yn y gymuned leol ac yn ennill sgiliau, profiadau a ffrindiau newydd yn y broses.

I ddarganfod mwy am Wirfoddoli Caerdydd a sut i gymryd rhan, ewch heibio eu swyddfa yn y Ganolfan Sgiliau ar 2il lawr Undeb y Myfyrwyr.

Mae’r swyddfa ar agor:

  • Dydd Llun i Ddydd Iau, 09:00 - 17:00
  • Dydd Gwener, 09:00 - 16:00

Gwirfoddoli Caerdydd