Ewch i’r prif gynnwys

Cyfryngau Myfyrwyr

Mae gan Undeb y Myfyrwyr gymuned cyfryngau myfyrwyr gweithgar i holl ddarpar newyddiadurwyr.

Mae ein pedair sianel cyfryngau yn darparu myfyrwyr gyda phwynt gwybodaeth ar gyfer bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd, gan roi darllediadau newyddion cynhwysfawr, tanio dadleuon a thrafodaethau, ac yn dal hanfod bywyd myfyrwyr yn y ddinas.

Mae timau ymroddedig o fyfyrwyr yn cynhyrchu papur newydd wythnosol, Gair Rhydd, cylchgrawn ffordd o fyw bob pythefnos, Quench, gorsaf radio Xpress a gorsaf deledu CUTV.

Cofiwch hefyd fod yna gyfleon cyffrous i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn cynnwys ysgrifennu i wefannau Llais y Maes a Pobl Caerdydd.

Drwy gymryd rhan yng nghyfryngau'r myfyrwyr, datblygais y sgiliau rwy'n eu defnyddio bob dydd yn fy ngwaith. Roedd fy ngradd mewn Saesneg a Chyfathrebu yn wych, ond y profiad a gefais y tu hwnt i fy astudiaethau wnaeth fy ngalluogi i gyrraedd lle’r ydw i heddiw.

Jody (BA 2010)

Mae cyfryngau myfyrwyr yn chwilio am recriwtiaid yn aml. Nid oes aelod arferol – mae'r rheiny sydd yn rhan ohono o gefndiroedd amrywiol, yn astudio popeth o ffiseg i athroniaeth, a chyn gynted â bod gennych yr angerdd a’r brwdfrydedd, bydd yna groeso mawr yn eich aros.

The cover of the November 2015 issue of Quench magazine

Quench

Cylchgrawn fisol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynnwys erthyglau amrywiol am gerddoriaeth, ffilm, ffasiwn, harddwch a mwy.

gair-rhydd

Gair Rhydd

Wedi'i sefydlu yn 1972, Gair Rhydd yw papur wythnosol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n canolbwyntio ar newyddion, chwaraeon a digwyddiadau'r Campws.

xpress-radio

Xpress Radio

Mae Xpress yn orsaf radio sydd wedi ennill gwobrau sy'n darlledu'n ystod y tymor. Mae'r rhaglenni yn trafod pynciau amrywiol fel cerddoriaeth y Brifddinas a chwaraeon.

CUTV

Cardiff Union TV

Mae sianel deledu CUTV yn darlledu am ddigwyddiadau amrywiol yn y Brifysgol, boed yn gemau rygbi neu'n fideos i groesawu glas-fyfyrwyr.

Cysylltwch â ni

I wybod mwy, dewch i'r swyddfa am sgwrs neu cysylltwch â:

Gair Rhydd