Ewch i’r prif gynnwys

Siopau a gwasanaethau ar y Llawr Gwaelod

Mae gennym rhai siopau gwych ar ein Llawr Gwaelod.

Mae’r Brifysgol yn rhan o rwydwaith Prifysgolion Santander, sy’n dod â chyfoeth o fanteision i gymuned y brifysgol. Yn eu plith mae yna wasanaeth wedi’i deilwra gan staff cymwysedig gydag amrywiaeth eang o nwyddau, rhai yn arbennig ar gyfer ein myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cyfraddau ffafriol ar arbedion, morgeisi ac yswiriant cartref, ynghyd â chynghorwyr bancio personol sy'n arbenigwyr ar fancio myfyrwyr.

Siop Lyfrau Blackwell yw un o fanwerthwyr academaidd mwyaf blaenllaw y DU ac mae wedi'i lleoli ar lawr gwaelod Undeb y Myfyrwyr. Mae Blackwell yn cysylltu ag adrannau Prifysgolion er mwyn sicrhau ei fod yn cadw llawer o'r llyfrau y mae'r Brifysgol yn eu hargymell ar gyfer myfyrwyr.

Mae Burrito Brothers yn cynnig cyfuniad o gynnyrch lleol ffres, ryseitiau Mecsicanaidd a sîn bwyd stryd Califfornia. Y canlyniad yw cymysgedd anhygoel o flasau wedi'u lapio mewn tortilla perffaith

Bubble Boba - Rydym yn Far Te Swigod ac Ysgytlaeth cyfeillgar sy’n caru hwyl, ffrindiau a llawer o flasau!

Coffi Co - Cwmni #COFFI o Fae Caerdydd sy’n angerddol dros goffi #COFFIHEAD Cathays!

Magic Wrap - Chwilio am brofiad bwyta iachach? Dewch i Magic Wrap

The Falafel House - Y falafels mwyaf blasus yn y dref! Lle perffaith ar gyfer cinio.

Yn Acute Barbers fe fyddwch yn derbyn toriadau gwallt am brisiau fforddiadwy.

Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd yw asiantaeth gosod tai Undeb y Myfyrwyr. Wedi’i leoli ar llawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr ar Blas y Parc ar y Llawr Gwaelod, Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd oedd asiant gosod eiddo Undeb y Myfyrwyr cyntaf y DU.

Mae’r Ganolfan Brintio yn siop un stop ar gyfer eich holl anghenion argraffu. Boed os oes angen pamffledi arnoch i hyrwyddo digwyddiad cymdeithas, i ddiogelu gwaith caled eich traethawd hir drwy ei argraffu a’i rwymo, neu llungopïo nodiadau darlith i’ch ffrind, mae’r Ganolfan Brintio yn gallu helpu.

Co-op - Ar gyfer bwyd hanfodol rhwng darlithoedd. Cofiwch eich cerdyn NUS Extra am 10% i ffwrdd!

Kodak Express - Mae’r siop yn cynnig gwasanaeth printio lluniau hawdd a chyflym am brisiau gwych.

Caru Caerdydd - Mae ein siop Caru Caerdydd nawr ar agor ar y Llawr Gwaelod. Mae’r siop fwy yn cynnig amrywiaeth ehangach o nwyddau Swyddogol Prifysgol Caerdydd. Yn ogystal â’r lle i fynd i brynu eich hwdi Prifysgol Caerdydd – mae Caru Caerdydd hefyd yn gartref i’r Swyddfa Bost!