Ewch i’r prif gynnwys

Clybiau a chymdeithasau

Clybiau a Chymdeithasau
Clybiau a Chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

O gymdeithasau sy’n seiliedig ar gyrsiau i Gymdeithas Harry Potter, a rygbi i korfball, mae gan Undeb y Myfyrwyr ddewisiadau lu i'ch helpu i lenwi eich amser rhydd a’ch annog i roi cynnig ar bethau newydd.

Yn yr un modd â phob maes arall, bydd y rhain yn ddarostyngedig i ganllawiau’r llywodraeth i sicrhau iechyd a diogelwch ein haelodau. Bydd cymdeithasau myfyrwyr yn parhau i gael eu cefnogi a byddant yn cael cyfleoedd i drefnu cynulliadau bach, gan gadw pellter cymdeithasol, yn Undeb y Myfyrwyr.

Undeb Athletaidd

Mae’r Undeb Athletau yn gorff sy’n cefnogi holl weithgarwch chwaraeon yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy'n cynnal dros 65 o glybiau chwaraeon gan gynnwys chwaraeon unigol a thîm, chwaraeon awyr agored a dŵr a chrefftau ymladd.

Credwn y gall chwaraeon gyfrannu'n gadarnhaol at brofiad y myfyriwr, chwarae rôl wrth helpu i adeiladu grwpiau cymdeithasol a chefnogol, cadw myfyrwyr yn egnïol, ac yn fwyaf pwysig, cynnig cyfle gwerthfawr i unigolion ddatblygu eu hunain.

Cymdeithasau

Gall ymuno â chymdeithas neu bwyllgor yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ehangu eich rhwydweithiau o ffrindiau, fod o gymorth i chi fagu hyder a sicrhau fod eich amser yng Nghaerdydd yn fythgofiadwy. Gyda thros 200 o gymdeithasau ar gael, ceir digon o ffyrdd i lenwi eich amser rhydd rhwng astudiaethau.

Ceir rhestr lawn o'r cymdeithasau neu os na allwch ddod o hyd i'r un sy'n addas i'ch anghenion, beth am gychwyn un eich hun?

Sut mae ymuno

Gallwch ymuno â chymdeithasau a chlybiau chwaraeon ar-lein ar unrhyw adeg drwy gydol y flwyddyn neu yn Ffair y Cymdeithasau a’r Ffair Chwaraeon yn ystod Wythnos y Glas.

Fel arall, beth am roi blas arni drwy ein cynllun Rho gynnig arni?