Ewch i’r prif gynnwys

Y Feithrinfa

Day Care Centre

Enillodd y Feithrinfa Wobr Meithrinfa Gymreig y flwyddyn Cymdeithas yr NDNA (National Day Nurseries Association) yn 2010. Rydym yn croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed.

Mewn dwylo da

Mae'r Feithrinfa:

  • Wedi'i rhannu'n adrannau sy'n briodol i oedran a datblygiad.
  • Yn sicrhau bod yna drefn sefydlog ym mhob adran yn sicrhau bod eich plentyn yn cael y gofal a'r symbyliad priodol.
  • Yn penodi "gweithiwr allweddol" at anghenion unigol pob plentyn.

Fel rhiant cewch eich annog i ymweld â'r Ganolfan, yn enwedig yn ystod wythnosau cyntaf y tymor newydd.

Amser bwyd

  • Pryd maethlon cytbwys a goginir ar y safle.
  • Byrbrydau yng nghanol y bore a'r prynhawn.
  • Ymdrechir i ddarparu arlwyaeth ar gyfer anghenion deietegol unigol lle'n bosibl.

Ble mae'r ganolfan?

43-45 Plas-y-Parc
Caerdydd
CF10 3BB

Day Care Centre location

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 08:00 tan 18:00.

Ffioedd

Cewch mwy o wybodaeth am y ffioedd diweddaraf ar wefan y Feithrinfa. Os ydych yn wynebu caledi ariannol oherwydd newid mewn amgylchiadau ac angen cymorth gyda'ch costau gofal plant yn ystod eich cwrs, gall fod cymorth ariannol ar gael i chi.

Archebwch le

Llenwch ffurflen gais neu cysylltwch â creche@caerdydd.ac.uk.