Ewch i’r prif gynnwys

Disgwyliadau'r Rhaglen

Mae'r rhaglen hon yn cael ei hystyried fel partneriaeth rhwng athletwyr a'r Brifysgol.

Os cewch eich derbyn ar y rhaglen, bydd angen i chi fodloni rhai disgwyliadau:

  • Rhaid i athletwyr wneud pob ymdrech i gystadlu/gynrychioli Prifysgol Caerdydd mewn cystadleuaeth BUCS ar unrhyw adeg briodol yn ystod y flwyddyn.
  • Mae cyfarfodydd rheolaidd (un bob tymor) yn cael eu trefnu gyda'r Swyddog Chwaraeon Perfformiad i drafod gofynion unigol a chynnydd.
  • Cyflwynir yr holl ddyddiadau cystadleuaeth/adroddiadau/ffotograffau yn ystod y cyfarfodydd a’u diweddaru yn rheolaidd drwy e-bost fel y gellir rhoi cyhoeddusrwydd i yrfaoedd yr athletwyr o fewn y Brifysgol ac yn y wasg leol/cenedlaethol.
  • Rhaid i athletwyr wneud pob ymdrech i fynychu Digwyddiad Ymsefydlu’r Rhaglen Perfformiad o'r Radd Flaenaf a’r Seremoni Wobrwyo ar ddyddiadau i'w cadarnhau gan y Swyddog Chwaraeon Perfformiad.
  • Rhaid i berfformiadau academaidd athletwyr gynnal safonau a nodwyd yn rheoliadau arferol y Brifysgol.
  • Rhaid i athletwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer unrhyw gyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus a’r wasg i Brifysgol Caerdydd lle y bo'n bosibl.
  • Cedwir yr holl wybodaeth berthnasol e.e. cyfeiriad yn ystod y tymor, rhifau cyswllt, yn gyfoes ar gyfer pob gohebiaeth.
  • Bydd Gwobrau Ariannol yn cael eu casglu yn bersonol oddi wrth y Swyddog Chwaraeon Perfformiad. Gall unrhyw achos o dorri'r amodau hyn arwain at wahardd safle’r athletwr ar y rhaglen.