Ewch i’r prif gynnwys

Manteision i athletwyr

Cynlluniwyd y rhaglen hon i roi budd i athletwyr perfformiad elît drwy gefnogi eu hastudiaethau academaidd a’u gyrfaoedd chwaraeon ar yr un pryd.

I sicrhau cydbwysedd rhwng galwadau astudiaeth a chwaraeon, bydd myfyrwyr ar y Rhaglen Perfformiad o'r Radd Flaenaf yn cael budd:

Dillad chwaraeon wedi’u brandio'n rhad ac am ddim

Bydd dillad chwaraeon â brandio Prifysgol Caerdydd yn cael eu rhoi ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ac at ddefnydd yr athletwyr ar gyfer hyfforddiant/cystadlaethau.

Cael defnyddio cyfleusterau'n rhad ac am ddimCewch ddefnyddio ein holl gyfleusterau chwaraeon yn rhad ac am ddim.
FfisiotherapiBydd gennych fynediad llawn a diderfyn at gefnogaeth Ffisiotherapi.
Cefnogaeth gwyddor chwaraeonGellir darparu profion/asesiadau ffitrwydd a Rhaglenni Datblygiad Corfforol ar gyfer Chwaraeon Penodol gan staff yn Adran Chwaraeon y Brifysgol.
Cryfder a datblygiad corfforolGall aelod profiadol iawn o staff ddarparu hyfforddiant/cefnogaeth 1-i-1 i chi yn ein Canolfan Cryfder a Datblygiad Corfforol.
Seicoleg chwaraeonBydd Seicolegwyr Chwaraeon yn ymweld â’r Brifysgol drwy gydol y flwyddyn i ddarparu cyflwyniadau a gweithdai i’r holl athletwyr.
Tylino chwaraeonMae gwasanaeth ar y safle ar gael i helpu gyda’ch hyfforddiant, adfer a pharatoi ar gyfer cystadlaethau.
Sgrinio sefydlogrwydd craiddBydd asesiad yn helpu chi i wella eich sefydlogrwydd craidd gymaint â phosibl fel y gall eich cyhyrau a chymalau berfformio yn eu lleoliadau mwyaf diogel, cryf ac effeithiol.
Profiad a hyrwyddo yn y cyfryngauMae Prifysgol Caerdydd yn ymdrechu'n barhaus i godi proffil chwaraeon. Fel y cyfryw, ceir cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr y Rhaglen Perfformiad o'r Radd Flaenaf (HPP) gymryd rhan mewn cyfweliadau ar gyfer sianel deledu’r Brifysgol, papurau newydd, gwefan, cylchgronau cyn-fyfyrwyr yn ogystal â’r wasg leol/genedlaethol.
Digwyddiadau datblyguCewch fynediad am ddim at siaradwyr gwadd a gweithdai sy'n ymdrin â phynciau a ddyluniwyd i gynorthwyo gyda hyfforddiant a datblygiad personol fel Ffordd o Fyw ar gyfer Gwella Perfformiad, Maeth, Plyometreg, Hyfforddiant SAQ ac ati.
Cefnogaeth swyddog chwaraeonBydd ein Swyddog Chwaraeon Perfformiad ar gael ar eich cyfer i drafod materion sy'n ymwneud â’u chwaraeon gan gynnwys; proffilio perfformiad, maeth, profion ffitrwydd, rheoli amser a datblygiad personol. Hefyd gallant eich helpu gydag unrhyw faterion academaidd a allai fod gennych.
Gwobr ariannol posiblCaiff rhai aelodau ddyfarniad ariannol os gallant ddangos y cyflawniadau chwaraeon angenrheidiol ar lefel cenedlaethol/rhyngwladol. 

Sylwch: Hyn a hyn o arian sydd gennym, felly rhaid i chi allu rhoi tystiolaeth o'ch cyflawniadau chwaraeon oherwydd hwyrach y bydd llawer iawn yn cyflwyno cais am fwrsariaethau.