Ewch i’r prif gynnwys

Teledu a ffilm

Un o'r diwydiannau sy'n tyfu'n gyflym yng Nghaerdydd yw Teledu a Ffilm. Yn gartref i gyfresi enwog fel Sherlock, Doctor Who, Casualty, Pobol y Cwm a Torchwood, adeiladodd y BBC y stiwdios drama sylweddol ym Mae Caerdydd yn ddiweddar.

Doctor Who a Torchwood

Clapboard with 'Doctor Who: Director - Joe Ahearne, Camera - Ernie Vincze' printed on it

Gan fod Caerdydd ynghanol yr hollt amser, mae'r ddinas yn rhan bwysig o fydoedd Doctor Who a Torchwood. Gallwch fynd ar daith gerdded o gwmpas lleoliadau Doctor Who yn cynnwys y Tŵr Dŵr enwog.

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei defnyddio mewn nifer o bennodau ac mewn un pennod cafodd un o'n theatrau darlithio ei defnyddio i gynrychioli tu fewn y 'White House'.

Gwylio fideo Youtube Saesneg am Doctor Who.

Mwy o deledu

Dyma enghreiffitau eraill o allforion teledu poblogaidd o Gymru:

  • Sherlock (lle ymddangosodd Prifysgol Caerdydd yn y bennod gyntaf oll)
  • Hinterland/Y Gwyll
  • Being Human
  • Merlin
  • Upstairs, Downstairs
  • Holby City
  • Gavin & Stacey

Un o'r digwyddiadau mwyaf cofiadwy yn hanes ffilmio ym Mhrifysgol Caerdydd oedd yn 1996. Wrth weithio ar gyfres 'Drover's Gold', cafodd prif adeilad y Brifysgol ei thrawsffurfio'n farchnad anifeiliaid gyda defaid, ceffylau a gwartheg yn llenwi'r gofod yn lle myfyrwyr!

Ffilm

Un o'r rhesymau am boblogrwydd Caerdydd yw ei hamrywiaeth o olygfeydd. Mae gennym bensaernïaeth odidog, digonedd o barciau, mynyddoedd, traethau, coedwigoedd a chlogwyni ergyd carreg o'r ddinas. Mae ei hagosatrwydd at Lundain hefyd yn golygu ei bod yn leoliad cyfleus i griwiau ffilm fel cwmni enwog Pinewood a agorodd stiwdios newydd yn ardal Wentloog ar gyrion y ddinas yn 2014.

Mae Cymru ei hun wedi ymddangos mewn nifer o ffilmiau dros y blynyddoedd; o 'Robin Hood' gyda Russell Crowe i 'Tomb Raider' gyda Angelina Jolie (lle'r oedd mynyddoedd Eryri yn portreadu ucheldiroedd Tsieina.