Ewch i’r prif gynnwys

Siopa

Siopa yn Arcêd Morgan
Siopa yn Arcêd Morgan

Mae gan Gaerdydd un o ganolfannau siopa mwyaf y DU sy'n denu tua 40 miliwn o bobl yn flynyddol.

Mae'n cynnig rhai o'r cyfleusterau siopa mwyaf amrywiol tu allan i Lundain sy'n amrywio o siopau annibynnol i siopau cadwyn dylunwyr enwog.

Mae canol y ddinas yn gryno ac yn hawdd i siopwyr symud o'i chwmpas gyda'r mwyafrif o'r ardal i gerddwyr yn unig.

Yn ogystal mae'n 5 munud o daith gerdded i gampws y Prifysgol. Mae’n anghyffredin iawn yn y DU i gael campws gydag amgylchedd astudio tawel mor agos i ardal ganol tref fywiog.

Arcedau a chanolfannau siopa

Un o'r atyniadau mwyaf i siopwyr Caerdydd yw'r Arcedau Fictoriaidd ac Edwardaidd sy'n gartref i siopau dillad a gemwaith cain bychan, siopau annibynnol sy'n cynnwys siop recordiau hynaf y byd, Spillers, bwytai a delis arbenigol a siopau llyfrau.

Prif ganolfannau siopa'r brifddinas yw Dewi Sant 1 a Dewi Sant 2 gyda'r ddwy ynghanol y ddinas, costiodd yr olaf £675 miliwn i'w datblygu yn ddiweddar. Maent yn gartref i siopau mawr adnabyddus fel Apple, Marks & Spencer a nifer o fwytai adnabyddus.

Marchnad Caerdydd

Mae Marchnad Caerdydd mewn adeilad Fictoraidd ynghanol y ddinas ac wedi bod ar yr un safle ers 100 mlynedd er ei bod yn masnachu ar ryw ffurf ers y 17g. Cafodd ei chynnwys yn rhestr Marchnadoedd gorau'r DU yn y Guardian yn 2015 ac mae'n lleoliad da i brynu pysgod amrywiol, llysiau ffres, cacennau a chigoedd.

Tu hwnt i ganol y ddinas

Mae strydoedd eraill yn ardaloedd myfyrwyr Caerdydd fel Heol Albany a Heol y Ddinas yn arbennig yn cynnig amrywiaeth o siopau a thai bwyta aml-ddiwylliannol gyda bwydydd o bedwar ban byd. Mae Heol Wellfield yn y Rhath yn gartref i nifer o siopau annibynnol chwaethus a siopau coffi dymunol hefyd.

Cewch ddigonedd o archfarchnadoedd ar gyfer bwyd a nwyddau i'r tŷ (yn cynnwys IKEA). Mae'r rhain fel arfer ar y cyffiniau, felly mae'n syniad da rhannu tacsi gyda myfyrwyr eraill neu deithio iddynt ar fws.