Ewch i’r prif gynnwys

Adloniant

Fel prifddinas Cymru, mae gan Gaerdydd amrywiaeth o adloniant y byddech yn disgwyl o ddinas fodern.

Gwylio Fideo am bensaernïaeth Canolfan Mileniwm Cymru

Sinemâu a theatrau

Ceir tair sinema aml-sgrîn ynghanol y ddinas ac un arall ym Mae Caerdydd. Fodd bynnag, mae'n debyg mai'r lleoliad mwyaf diddorol yw Canolfan Celfyddydau Chapter (a ddaeth yn gyntaf am adloniant yng Nghaerdydd yn arolwg Lonely Planet.)

"Mae gan Gaerdydd y cwbl mae'n debyg: pensaernïaeth ddinesig fawreddog mewn lleoliad awelog ger y lli, bariau smart iawn a lleoliadau sydd o fewn herc, cam a naid i ffwrdd o gefn gwlad hyfryd."

Canllaw Prifysgolion The Guardian 2016

Yn fwy na sinema sy'n dangos ffilmiau annibynnol ac yn leoliad i wyliau ffilm, mae gan Chapter dair theatr, 40 o stiwdios sy'n gartrefi i gymuned greadigol, dau far a chaffi sylweddol. Mae'n ganolfan blaenllaw i'r celfyddydau cyfoes yng Nghymru ac yn un o'r canolfannau mwyaf o'i math yn Ewrop.

Drws nesaf i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, mae Theatr y Sherman a adnewyddwyd yn sylweddol yn ddiweddar, yn cynhyrchu gwaith heriol sy'n ennill gwobrau'n gyson. Mae yna gaffi cyfleus hefyd a chyfleoedd i gymryd rhan mewn dramau cymunedol. Ynghanol y ddinas mae hen adeilad mawreddog y New Theatre sydd wedi bod yn arddangos dramâu, sioeau cerdd, pantomeim a mwy ers agor yn 1906. Ac mae Neuadd Dewi Sant yn yr Ays yn cynnig adloniant byw ac yn gartref i Broms Cymru Caerdydd a chystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd.

Tipyn o sioe

Yn ogystal â theatr, mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o berfformiadau ar lwyfan yn cynnwys cynyrchiadau Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn un o'r cwmnïau a leolwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Agorwyd y Ganolfan yn 2004 a'r enw lleol am yr adeilad trawiadol yw'r 'armadillo'. Dyma gartref cenedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau perfformio. Daeth y ganolfan yn adnabyddus i gynulleidfaoedd byd-eang diolch yn rhannol i'w chysylltiad gyda chyfres ddrama boblogaidd y BBC, Torchwood.

Ond mae'r Ganolfan yn fwy na lleoliad perfformio traddodiadol. Mae'n llwyfannu sioeau cerdd y West End, Opera, Dawns, Ballet, Hip Hop ac arddangosfeydd celf. Mae hefyd yn cyflwyno'r rhaglen fwyaf o berfformiadau am ddim yn y DU.

Cerddoriaeth fyw a chomedi

Mae gan Gaerdydd ddiwylliant cerddorol ffyniannus hefyd. Mae perfformwyr byd-enwog yn perfformio yn Stadiwm y Principality neu Motorpoint Arena.

Mae Bae Caerdydd, â'i lyn dŵr croyw o hen dir y dociau, yn le gwych i dreulio noson. Yn ogystal â Chanolfan Mileniwm Cymru a cherdded ar hyd y glannau,mae yna fariau, tai bwyta a chlybiau.

Un o'r uchafbwyntiau yw Gŵyl Sŵn, fersiwn Caerdydd o South by Southwest (SXSW). Dros gyfnod o dridiau mae perfformwyr amrywiol yn perfformio mewn lleoliadau ar draws y ddinas.

Os ydych chi'n ymddiddori ym myd Comedi, gallwch ymweld â Chlwb Glee ym Mae Caerdydd i wrando ar gomedïwyr yn perfformio'n fyw o ar draws y DU a thu hwnt.

Tafarndai a chlybiau

Mae tua 150 o fariau, tafarndai a chlybiau yng Nghaerdydd. Maent yn amrywio o dafarndai traddodiadol i fariau myfyrwyr a chlybiau aml-lawr. Mae nifer o leoliadau yn cynnig nosweithiau myfyrwyr a chynigion arbennig os ydych yn dangos eich carden NUS.

Yn ogystal â Undeb y Myfyrwyr, sydd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cerddorol a gigs, un o glybiau mwyaf poblogaidd Caerdydd yw 'r Clwb dwyieithog, Clwb Ifor Bach Mae'r clwb, a sefydlwyd yn 1983, i ddiddanu siaradwyr Cymraeg y brifddinas yn cynnal nosweithiau cerddoriaeth amgen, gigs a sioeau byw. Mae bar Gwdihw yn Ffordd Churchill hefyd yn cynnal gigs Cymraeg.