Caerdydd a Chymru

Mae Caerdydd yn ddinas hardd sy'n ffynnu, a chaiff ei chydnabod yn gyffredinol fel lle rhagorol i fyw ac astudio ynddo.

Mae’n cyfuno holl fanteision dinas glos, gyfeillgar a rhad â'r cyfleusterau diwylliannol a hamdden y byddech yn disgwyl eu gweld ym mhrifddinas Cymru. Fel dinas brydferth, gosmopolitan sy'n agos at dirweddau syfrdanol Cymru, roedd Caerdydd yn y 3ydd safle ymhlith prifddinasoedd Ewrop ar gyfer Ansawdd Bywyd yn Arolwg Dinasoedd Ewrop 2015.

  • 30,676 o fyfyrwyr
  • 330 o barciau a gerddi
  • 354,300 o bobl

Canolfan Mileniwm Cymru

Adloniant

Fel prifddinas a dinas myfyrwyr, mae gan Gaerdydd amrywiaeth o adloniant fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Cardiff Bay

Lleoliad a thrafnidiaeth

Mae Caerdydd wedi'i lleoli yn Ne Cymru ac yn hygyrch o nifer o leoedd yn y DU ac yn rhyngwladol.

Siopa yn Arcêd Morgan

Siopa

Mae gan Gaerdydd un o ganolfannau siopa mwyaf y DU sy'n denu tua 40 miliwn o siopwyr yn flynyddol.

Principality Stadium against a bright blue sky.

Chwaraeon

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac yn boblogaidd iawn gan fyfyrwyr lleol a thramor.

Clapboard with 'Doctor Who: Director - Joe Ahearne, Camera - Ernie Vincze' printed on it

Teledu a ffilm

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd. Mae cyfresi poblogaidd fel Doctor Who a Sherlock yn ffilmio'n y brifddinas.

Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.

Antur

Os ydych yn mwynhau dianc o’r ddinas, mae Caerdydd yn ddewis perffaith fel lleoliad astudio dramor.

Maes Tafwyl 2015

Diwylliant

Er bod Cymru’n rhannu nifer o nodweddion gyda gweddill y DU, mae gan y Cymry ddiwylliant sy’n unigryw ac yn falch ohoni.

Castle ruins in Wales

Hanes

Cewch ddigonedd o hanes i'w archwilio yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.

Pobl Caerdydd stand at Tafwyl 2014

Y Brifysgol a'r Gymraeg

Gallwch astudio dros 170 o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg -o Gerddoriaeth i Swoleg.