Ewch i’r prif gynnwys

Caffis yr Ôl-raddedigion

Cewch wybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Rydym yn cynnal ein digwyddiadau o dan arweiniad myfyrwyr yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Dyddiadau

Dyma pryd bydd Caffis yr Ôl-raddedigion yn cael eu cynnal nesaf:

  • Dydd Mercher 29 Ionawr 2020 - Cadwch eich lle nawr
  • Dydd Mercher 6 Mai 2020
  • Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Cewch y cyfle i:

  • sgwrsio â rhai o’n myfyrwyr Meistr a PhD am fywyd myfyrwyr ôl-raddedig yng Nghaerdydd
  • cael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig.
  • trafod unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudiaethau ôl-raddedig mewn amgylchedd cymdeithasol ac anffurfiol
  • ....a chael diod poeth rhad ac am ddim a rhywbeth blasus i’w fwyta yn y broses.

Rydym yn croesawu unrhyw un sy’n ystyried dilyn cwrs ôl-raddedig, ni waeth wrth ba gam yr ydych yn y broses benderfynu.

Noder na fydd staff o’n hysgolion academaidd ar gael yn y Caffis i Ôl-raddedigion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch rhaglen ôl-raddedig benodol, ewch i un o’n Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion.