Ewch i’r prif gynnwys

Ymweliadau ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig

Rydym yn croesawu ymweliadau oddi wrth ddarpar ôl-raddedigion drwy gydol y flwyddyn.

Myfyrwyr ôl-raddedig tu allan i'r Prif Adeilad.

Diwrnod agored i ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a phrofi awyrgylch cyfeillgar a diwylliant bywiog y ddinas

Postgrad Cafe - CARBS PG Teaching Centre

Caffis yr Ôl-raddedigion

Cewch wybodaeth am gyfleoedd astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol yng Nghaffis yr Ôl-raddedigion.

Three PG students sitting on red sofa in new building

Ymweliadau i ysgolion academaidd

Dysgwch mwy am Ddiwrnodau Agored ein Hysgolion Academaidd a sut i wneud apwyntiad personol gydag ysgol sydd o ddiddordeb i chi.

A person with long black hair and glasses talking to a person with long blond hair in an exhibition room crowded with people.

Cwrdd â ni

I weld rhestr o ffeiriau ac arddangosfeydd addysg uwch lle fydd cynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd yn bresennol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Students walking along Park Place in the middle of the Cathays Park campus.

Teithiau tywysiedig

Gallwn drefnu taith dywysiedig o'r prif gampws ym Mharc Cathays, yn dibynnu ar argaeledd staff. I drefnu taith, cysylltwch â ni.