Ewch i’r prif gynnwys

Cynnal eich astudiaethau

Male PG student in the library

Fel myfyriwr ôl-raddedig, yn ychwanegol i’r amryw o gyfleusterau a gwasanaethau cefnogi rydym yn darparu i fyfyrwyr, gallwch elwa o'r gwasanaethau wedi’u teilwra i’ch lefel o astudiaeth.

Cyfleusterau

Rydym yn darparu cyfleusterau cymdeithasol ac astudio i fyfyrwyr ôl-raddedig ymchwil ac addysgir. Mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymo i gynnal rhaglen bwrpasol o ddigwyddiadau cymdeithasol i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Tiwtoriaid personol

Ar ddechrau'ch rhaglen, bydd tiwtor personol yn cael ei bennu i chi a byddwch yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor. Bydd y Tiwtor Personol yn cynnig arweiniad a chefnogaeth i chi tra'n cadw arolwg o'ch astudiaethau.