Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-10 o 192 canlyniadau chwilio

Cwrs Math o astudiaeth Cymhwyster

Cyfrifiadura

Wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion sydd am symud i’r cwrs cyfrifiadur o ddisgyblaeth arall.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Mewnblanoleg

Mae'r cwrs hwn yn rhaglen academaidd a chlinigol a fydd yn arwain at MSc mewn Mewnblanoleg.

Amser llawn, rhan-amser MSc, PgDip

Cerddoriaeth

Mae'r radd MA hon yn gyfle i chi i herio eich hun yn academaidd ac yn gerddorol tra'n datblygu eich arbenigedd.

Amser llawn, rhan-amser MA

Catalysis

Bydd y cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar theori catalysis heterogenaidd, unffurf ac ensymatig, ei ddefnyddio, ei baratoi a’i ddadansoddi.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Archaeoleg

Dewch i wella eich dealltwriaeth o Archaeoleg fesul rhanbarth a chyfnod, drwy gyfuniad o fodiwlau a addysgir ac ymchwil yn y rhaglen hyblyg hon.

Amser llawn, rhan-amser MA

Cemeg Feddyginiaethol

Drwy ddeall dulliau gweithredu cyffuriau, gellir datblygu moleciwlau newydd gyda phriodweddau ffarmacolegol gwell a llai o sgil-effeithiau.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Seiciatreg

Nod yr MSC mewn Seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd yw cynnig addysg ôl-raddedig lefel gradd meistr cyflawn i fyfyrwyr o bob cefndir.

Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell MSc

Radiograffeg

Nod y cwrs hwn yw cynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o radiograffeg, fel y gallwch ddefnyddio’r sgiliau hyn i fynd ymhellach yn eich proffesiwn.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth

Mae’r gradd hwn yn rhoi sylw i’r materion diogelwch allweddol a wynebir gan systemau cyfathrebu a gwybodaeth ledled y byd.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Gwyddoniaeth Archaeolegol

Mae'r MSc Gwyddor Bensaernïol yn eich trwytho yn theori ac egwyddorion a thechnegau gwyddonol o fewn archaeoleg.

Amser llawn, rhan-amser MSc