Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-10 o 196 canlyniadau chwilio

Cwrs Math o astudiaeth Cymhwyster

Economeg

Amser llawn MSc

Cyfrifiadura

Wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion sydd am symud i’r cwrs cyfrifiadur o ddisgyblaeth arall.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Addysg

Explore key challenges and developments in education in today’s global context

Amser llawn MSc

Cerddoriaeth

Mae'r radd MA hon yn gyfle i chi i herio eich hun yn academaidd ac yn gerddorol tra'n datblygu eich arbenigedd.

Amser llawn, rhan-amser MA

Catalysis

Bydd y cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar theori catalysis heterogenaidd, unffurf ac ensymatig, ei ddefnyddio, ei baratoi a’i ddadansoddi.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Archaeoleg

Dewch i wella eich dealltwriaeth o Archaeoleg fesul rhanbarth a chyfnod, drwy gyfuniad o fodiwlau a addysgir ac ymchwil yn y rhaglen hyblyg hon.

Amser llawn, rhan-amser MA

Seiciatreg

Nod yr MSC mewn Seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd yw cynnig addysg ôl-raddedig lefel gradd meistr cyflawn i fyfyrwyr o bob cefndir.

Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell MSc

Cemeg Feddyginiaethol

Drwy ddeall dulliau gweithredu cyffuriau, gellir datblygu moleciwlau newydd gyda phriodweddau ffarmacolegol gwell a llai o sgil-effeithiau.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Radiograffeg

Nod y cwrs hwn yw cynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o radiograffeg, fel y gallwch ddefnyddio’r sgiliau hyn i fynd ymhellach yn eich proffesiwn.

Amser llawn, rhan-amser MSc

Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth

Mae’r gradd hwn yn rhoi sylw i’r materion diogelwch allweddol a wynebir gan systemau cyfathrebu a gwybodaeth ledled y byd.

Amser llawn, rhan-amser MSc