Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-10 of 198 search results

Cwrs Math o astudiaeth Cymhwyster

Economeg

Full-time MSc

Cyfrifiadura

Wedi’i dylunio ar gyfer graddedigion sydd am symud i’r cwrs cyfrifiadur o ddisgyblaeth arall.

Full-time, part-time MSc

Addysg

Explore key challenges and developments in education in today’s global context

Full-time MSc

Cerddoriaeth

Mae'r radd MA hon yn gyfle i chi i herio eich hun yn academaidd ac yn gerddorol tra'n datblygu eich arbenigedd.

Full-time, part-time MA

Catalysis

Bydd y cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar theori catalysis heterogenaidd, unffurf ac ensymatig, ei ddefnyddio, ei baratoi a’i ddadansoddi.

Full-time, part-time MSc

Seicoleg

Bydd y rhaglen drosi hon yn eich galluogi i ddilyn gyrfa ym maes seicoleg ar ôl cyflawni gradd israddedig amherthnasol.

Full-time MSc

Archaeoleg

Dewch i wella eich dealltwriaeth o Archaeoleg fesul rhanbarth a chyfnod, drwy gyfuniad o fodiwlau a addysgir ac ymchwil yn y rhaglen hyblyg hon.

Full-time, part-time MA

Seiciatreg

Nod yr MSC mewn Seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd yw cynnig addysg ôl-raddedig lefel gradd meistr cyflawn i fyfyrwyr o bob cefndir.

Full-time - distance learning, part-time - distance learning MSc

Cemeg Feddyginiaethol

Drwy ddeall dulliau gweithredu cyffuriau, gellir datblygu moleciwlau newydd gyda phriodweddau ffarmacolegol gwell a llai o sgil-effeithiau.

Full-time, part-time MSc

Radiograffeg

Nod y cwrs hwn yw cynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o radiograffeg, fel y gallwch ddefnyddio’r sgiliau hyn i fynd ymhellach yn eich proffesiwn.

Full-time, part-time MSc