Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir newydd

Caiff ein portffolio helaeth ac arloesol o raglenni ôl-raddedig a addysgir ei ddiweddaru’n gyson i adlewyrchu’r datblygiadau diweddaraf ym myd ymchwil ar draws yr holl bynciau.

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon

Nod y radd hon yw cynhyrchu arbenigwyr ôl-raddedig gydag arbenigedd hanfodol mewn peirianneg electronig a microdon, a datblygu ymwybyddiaeth o’r gofod defnyddio sy’n tyfu ar gyfer y technolegau hyn.

Cyn bo hir

Mae’r rhaglenni canlynol yn mynd drwy’r broses gymeradwyo ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni i fod ymhlith y cyntaf i glywed pan fydd y canlynol yn agor ar gyfer ceisiadau:

Deallusrwydd Artiffisial (MSc)

Nod y MSc Deallusrwydd Artiffisial yw datblygu deallusrwydd myfyrwyr o effeithiau moesegol a chymdeithasol o dechnolegau Deallusrwydd Artiffisial, wrth ddatblygu eich beirniadaeth, gonestrwydd deallusrwydd a sgiliau ymarferol.