Hanes Cymru

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddwch yn ymchwilio i amrywiol bynciau a themâu ar draws hanes modern cynnar a modern Cymru gydag arbenigwyr sy’n angerddol am eu pwnc. Anogir cyfranogiad yn ein symposiwm Hanes Cymru blynyddol poblogaidd a chreu cysylltiadau gyda’n rhwydweithiau Ymchwil, gan gynnwys y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Cymreig yn America.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Hanes Cymru MA Amser llawn
Hanes Cymru MA Rhan-amser
Ymunwch â ni ar 27 Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd cyllid ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig