Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Fe’i haddysgir drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r Saesneg ac mae’r rhaglen yn cael ei theilwra i’ch anghenion a’ch diddordebau chi eich hun.

Mae themâu allweddol yn cynnwys llenyddiaeth ganoloesol a modern, ysgrifennu creadigol, sosioieithyddiaeth, cyfieithu, hunaniaeth, llên gwerin / astudiaethau gwerin, cynllunio ieithyddol a pholisi ieithyddol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd MA Amser llawn
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd MA Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig