Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu Trefol a Rhanbarthol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r MSc hwn yn gyfle i ddeall newid economaidd-gymdeithasol mewn gwahanol drefi, dinasoedd, rhanbarthau a dinas-ranbarthau yn fyd-eang. Mae ffocws ar ddatblygu gwybodaeth o ddulliau damcaniaethol, i ddeall natur a ffynhonnell newid economaidd-gymdeithasol a'i effaith ar wahanol grwpiau cymdeithasol a lleoedd ledled y byd. Mae’r rhaglen hon wedi cael ei hachredu gan RICS.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Datblygu Trefol a Rhanbarthol MSc Amser llawn
Datblygu Trefol a Rhanbarthol MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig