Ewch i’r prif gynnwys

Therapiwteg

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio ar gyfer meddygon teulu, fferyllwyr a nyrsys arbenigol sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth am reoli ar-sail-tystiolaeth y cyflyrau meddygol y deuir ar eu traws yn gyffredin.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Therapiwteg PgDip Amser llawn dysgu o bell
Therapiwteg MSc Rhan-amser dysgu o bell
Therapiwteg PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Therapiwteg PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig