Ewch i’r prif gynnwys

Therapiwteg

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio ar gyfer meddygon teulu, fferyllwyr a nyrsys arbenigol sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth am reoli ar-sail-tystiolaeth y cyflyrau meddygol y deuir ar eu traws yn gyffredin.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Therapiwteg PgDip Amser llawn dysgu o bell
Therapiwteg MSc Rhan-amser dysgu o bell
Therapiwteg PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Therapiwteg PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael ar gyfer myfyrwyr cymwys o Gymru ar gyfer 2019/20.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig