Ewch i’r prif gynnwys

Diwinyddiaeth

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Byddwch yn myfyrio’n feirniadol am eich ymarfer proffesiynol drwy astudio rhaglen sydd wedi’i dylunio i gefnogi datblygiad proffesiynol offeiriadaeth a phroffesiynau perthnasol eraill.

Ceir sesiynau addysgu o bedwar neu wyth diwrnod ym mhob semester (rhan-amser a llawn amser yn y drefn honno) yn ein colegau partner diwinyddol.

Gallwch ddewis o bum llwybr:

* Astudiaethau Beiblaidd

* Athrawiaeth Gristnogol

* Hanes yr Eglwys

* Arweinyddiaeth Gydweithredol Cristnogol

* Diwinyddiaeth Ymarferol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Diwinyddiaeth MTh Amser llawn
Diwinyddiaeth PgDip Amser llawn
Diwinyddiaeth PgCert Amser llawn
Diwinyddiaeth MTh Rhan-amser
Diwinyddiaeth PgCert Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig