Ewch i’r prif gynnwys

Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cwrs achrededig hwn wedi’i gymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA), a’r Sefydliad Gwarchod Adeiladau Hanesyddol (HBC). Mae’n anelu at fod yn unigryw ymhlith Ysgolion Prydeinig mewn dwy ffordd:

Yn gyntaf, mae’r addysgu’n cynnig elfen iteraidd sy’n seiliedig ar ddylunio ac felly’n herio'r ffordd y ffurfiwyd penderfyniadau gwybodus.

Yn ail, mae’n rhoi pwyslais ar rôl cynaladwyedd yn y cyd-destun hanesyddol ar lefelau technegol a strategol. Mae'n defnyddio arbenigedd pendant Ysgol Pensaernïaeth Cymru fel locws ymchwil ar gyfer dylunio cynaliadwy. Mae’n rhoi sylw i’r pryderon sydd wedi’u nodi’n rhyngwladol gan ICOMOS sy’n hollbwysig i gyfeiriad addysg cadwraeth yn y dyfodol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cadwraeth Gynaliadwy Adeiladau MSc Amser llawn
Cadwraeth Gynaliadwy Adeiladau MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni rhwng 10:00 a 14:00 ar ddydd Mercher 25 Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig