Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y cwrs yw datblygu eich sgiliau o ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, a chynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o wyddor chwaraeon ac anafiadau i chi allu cymhwyso’r sgiliau hynny at symud eich proffesiwn ymhellach yn ei flaen. Mae angen o leiaf 2 flynedd o brofiad clinigol.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff MSc Amser llawn
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig