Ewch i’r prif gynnwys

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y rhaglen hon yw paratoi nyrsys a bydwragedd i fod yn Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol.

Bydd y rhaglen yn arwain at ddyfarniad proffesiynol Nyrs Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (ymwelydd iechyd). Cewch eich cofrestru wedi hynny ar gofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) yn y rhan sy'n berthnasol i Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelydd Iechyd) PgDip Amser llawn
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelydd Iechyd) PgDip Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig