Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio a Datblygu Gofodol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod yr MSc Cynllunio a Datblygu Gofodol yw eich rhoi ar ben ffordd i fod yn gynllunydd da. Fel rhan o'r cwrs bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cynllunio craidd, sy’n berthnasol ar ystod o raddfeydd gofodol, ac yn datblygu sgiliau arbenigol fydd yn gwneud graddedigion yn gyflogadwy gydag amrywiaeth eang o gyflogwyr. Mae’r rhaglen hon wedi'u hachredu'n llawn gan RTPI ac RICS.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cynllunio a Datblygu Gofodol MSc Amser llawn
Cynllunio a Datblygu Gofodol MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig