Ewch i’r prif gynnwys

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r MSc hwn yn eich galluogi i greu rhaglen bwrpasol o astudio sy'n defnyddio ar ein harbenigedd mewn meysydd megis astudiaethau plentyndod ac ieuenctid; troseddau, diogelwch a chyfiawnder; addysg; theori cymdeithasol; polisi cymdeithasol a chyhoeddus. Fel y cyfryw, gall pob myfyriwr deilwra eu dysgu i weddu eu diddordebau a'u dyheadau eu hunain.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Gwyddor Gymdeithasol MSc Amser llawn
Gwyddor Gymdeithasol MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig