Ewch i’r prif gynnwys

Radiograffeg

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y cwrs hwn yw cynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o radiograffeg, fel y gallwch ddefnyddio’r sgiliau hyn i fynd ymhellach yn eich proffesiwn. Mae gan y cwrs hwn ddull modiwlar hyblyg sy'n darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol mewn amgylchedd clinigol proffesiynol. Nod y cwrs yw ehangu eich gwybodaeth mewn meysydd megis Gwerthfawrogi Delwedd, Adrodd Radiograffeg a Mamograffi a nifer o arferion eraill cysylltiedig i Radiograffeg.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Radiograffeg MSc Amser llawn
Radiograffeg MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig