Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd Cyhoeddus

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhaglen Meistr sy’n aml-ddisgyblaethol a thraws-broffesiynol o ran ei chynnwys a’i myfyrwyr. Wedi’i chynnal yn llwyddiannus yng Nghaerdydd ers 1989, mae ganddi enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Dyluniwyd y cwrs i gyd-fynd yn agos â maes llafur Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU ac i ystyried natur newidiol arfer iechyd y cyhoedd ledled y byd.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Iechyd Cyhoeddus MPH Amser llawn
Iechyd Cyhoeddus MPH Rhan-amser
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig