Ewch i’r prif gynnwys

Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth yw polisi cyhoeddus? Sut a pham mae polisïau yn newid? Pam a ystyrir rhai polisïau fel llwyddiannau ac eraill fel methiannau? Cynlluniwyd y rhaglen hon i roi dealltwriaeth gynhwysfawr o dadansoddi polisi a llywodraethu o fewn cyd-destun aml-lefel i chi – o leoliadau lleol i leoliadau rhyngwladol. Yn ystod y rhaglen byddwch yn meithrin sgiliau ymarferol, dadansoddol a chysyniadol sy’n hanfodol ar gyfer dadansoddi polisi, a darparu man cychwyn ar gyfer ymchwil ôl-raddedig pellach, neu yrfa yn y byd llunio polisi.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus Msc econ Amser llawn
Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus Msc econ Rhan-amser

Cyrsiau cysylltiedig