Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r modiwl 'Dulliau Ymchwil a Gwella Iechyd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ ar gael mewn dau fodd: Wedi’i leoli yn y Brifysgol neu ddysgu cyfunol / o bell. Nod y cwrs yw datblygu eich sgiliau o ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, a chynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol o ffisiotherapi fel eich bod yn gallu cymhwyso’r sgiliau hynny at symud eich proffesiwn ymhellach yn ei flaen.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar gyflymder gwahanol, mae gennym amrywiaeth o fodiwlau y gellir eu hastudio yn unigol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ffisiotherapi MSc Amser llawn
Ffisiotherapi MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni o 09:00 - 12:00 ar ddydd Mercher 29 Ionawr i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig