Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyrsiau rhyngbroffesiynol ac e-ddysgu yw’r rhain ac fe’u hanelir at unrhyw weithiwr proffesiynol ym maes gofal iechyd sy’n ymddiddori mewn arbenigo ym maes rheoli poen, mewn gofal cychwynnol a chymunedol a/neu’n dymuno arbenigo arno.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) MSc Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig