Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyma radd MSc unigryw sydd wedi’i hanelu at y rhai sy’n awyddus i astudio mwy ar fodelau risg, yn arbennig o ran eu cymhwyso at farchnadoedd ariannol ond hefyd at risg mewn sectorau eraill.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol MSc Amser llawn
Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig