Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i'ch arfogi â’r sgiliau, y dulliau a’r ffyrdd dadansoddol angenrheidiol o feddwl i daclo a dadansoddi problemau trefniadaethol cymhleth, i’w helpu i wneud gwell penderfyniadau ac i ddatblygu’n ddadansoddwyr ystadegol hyderus.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol MSc Amser llawn
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig