Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Galwedigaethol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Anelir y rhaglen gyn-gofrestru ddwy-flynedd a chyflymedig hon at y rhai sydd eisoes â gradd (2:2 neu uwch) ac yn dymuno dilyn gyrfa mewn therapi galwedigaethol.  O gwblhau’r rhaglen byddwch chi’n gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (yr HCPC) a Choleg y Therapyddion Galwedigaethol. O gwblhau’r Diploma Ôl-raddedig mewn Therapi Galwedigaethol, cewch ddewis talu i wneud modiwl 60-credyd sy’n arwain at yr MSc mewn Galwedigaeth ac Iechyd yn amser llawn neu’n rhan-amser.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar gyflymder gwahanol, mae gennym amrywiaeth o fodiwlau y gellir eu hastudio yn unigol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Therapi Galwedigaethol MSc Amser llawn
Therapi Galwedigaethol MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig