Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth Newyddenedigol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig cymhwyster academaidd gwerth chweil i ymarferwyr a hyfforddeion ysbytai, nyrsys, parafeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â gofal amlddisgyblaethol babanod newydd-anedig a phlant ifanc iawn.  Mae'r rhaglen yn rhoi hyfforddiant ac addysg am nodi triniaethau mwy effeithiol, eu gwerthuso'n feirniadol a'u gweithredu ar sail wybodaeth gadarn o dystiolaeth ymchwil berthnasol, ymarfer clinigol, anatomeg a phathoffisioleg. Mae'r modiwlau'n cwmpasu gofal anadlol, cardiofasgwlaidd a chritigol gyda babanod newydd-anedig, gofal niwrolegol mewn meddygaeth newyddenedigol, rôl maeth a'r perfedd mewn babanod newydd-anedig, a chludo babanod newydd-anedig a phlant.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Meddygaeth Newyddenedigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Meddygaeth Newyddenedigol PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig