Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r radd MA hon yn gyfle i chi i herio eich hun yn academaidd ac yn gerddorol tra'n datblygu eich arbenigedd.

Yr arbenigeddau y gallwch chi ddewis ohonyn nhw yw:

  • Cyfansoddi
  • Perfformio
  • Astudiaethau Cerddoriaeth

Mae modiwlau sydd ar gael yn y llwybr Astudiaethau Cerddoriaeth yn cynnwys Ethnogerddoleg, Cerddoleg Hanesyddol, Dadansoddi Cerddoriaeth, Cerddoriaeth Boblogaidd, a Theori Beirniadol.

Mae'r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer cyfansoddwyr, perfformwyr ac ysgolheigion cerddoriaeth sydd â diddordeb datblygu eu maes arbenigedd, dysgu sgiliau gwerthfawr, ac archwilio cwrs astudio perthnasol. Bydd cyfran sylweddol o’r dewisiadau modiwl yn cael ei bennu gan eich gallu a’ch diddordebau eich hun, fel y gallwch deilwra eich rhaglen astudio i fodloni eich nodau a dyheadau gyrfa orau.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cerddoriaeth MA Amser llawn
Cerddoriaeth MA Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig