Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg Feddyginiaethol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cemeg meddyginiaethol yw’r cemeg a ddefnyddir i ddarganfod meddyginiaethau newydd. Er y defnyddir technegau cemeg meddyginiaethol eang yn y diwydiant darganfod cyffuriau, gellir defnyddio llawer o'r un egwyddorion i ddatrys problemau eraill yn y gwyddorau cemegol a gwyddorau bywyd. Drwy ddeall dulliau gweithredu cyffuriau, gellir datblygu moleciwlau newydd gyda phriodweddau ffarmacolegol gwell a llai o sgil-effeithiau.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cemegol Feddyginiaethol MSc Amser llawn
Cemegol Feddyginiaethol MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig