Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (e-Ddysgu)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r Tystysgrif Ôl-radd, Diploma a MSc mewn Addysg Feddygol yn gwrs e-ddysgu, sy’n cynnig adeiladu credyd astudio drwy gwrs tri cham, cynyddol ar-lein. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer y rhai sydd am wella eu dealltwriaeth o egwyddorion a dulliau addysgol a’u gallu i'w defnyddio mewn gwaith addysgol o ddydd i ddydd.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Addysg Feddygol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Addysg Feddygol PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Addysg Feddygol PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig