Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Gofal mewn Ymarfer Amlawdriniaethol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r cwrs yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddatblygu eich sgiliau o ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, ac i gynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol a’ch dealltwriaeth o reoli gofal mewn ymarfer amlawdriniaethol er mwyn i chi allu cymhwyso’r sgiliau hynny at hyrwyddo rhagor ar ofal yn y maes hwn.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Rheoli Gofal mewn Arferion Amdriniaethol a Anaesthesia MSc Amser llawn
Rheoli Gofal mewn Arferion Amdriniaethol a Anaesthesia MSc Rhan-amser
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig