Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Wedi’i lleoli yn y Ganolfan Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu, mae’r rhaglen hon wedi’i theilwra ar gyfer gyrfa mewn ymchwil sy’n berthnasol i iaith neu ieithyddiaeth. neu mewn maes sy’n gofyn am ymwybyddiaeth gwella o gyfathrebu. Mae cydrannau’r rhaglen yn cynnwys hyfforddiant mewn amrywiaeth o ddulliau ymchwil, dulliau o ddisgrifio a defnyddio iaith, a’r cyfle i brofi gweithio mewn tîm prosiect ymchwil.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu MA Amser llawn
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu MA Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig