Ewch i’r prif gynnwys

Islam ym Mhrydain Gyfoes

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig y sgiliau gwyddorau cymdeithasol i fynd ar drywydd ymchwil o'r radd flaenaf ar Fwslimiaid ym Mhrydain, yn y brif Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DU. Yn ddelfrydol ar gyfer datblygiad proffesiynol yn y sector cyhoeddus, mae'n darparu dealltwriaeth gynhwysfawr o ddatblygu cymunedau Moslemaidd yn y DU.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Islam ym Mhrydain Gyfoes PgDip Amser llawn
Islam ym Mhrydain Gyfoes MA Rhan-amser
Islam ym Mhrydain Gyfoes PgDip Rhan-amser
Islam ym Mhrydain Gyfoes MA Amser llawn
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig