Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r rhaglen hon yn rhychwantu is-feysydd theori cysylltiadau rhyngwladol, athroniaeth wleidyddol, gwyddor wleidyddol, cyfraith ryngwladol, dadansoddi polisi tramor, diplomyddiaeth, hanes rhyngwladol a diogelwch rhyngwladol. Mae wedi’i chynllunio i’ch trwytho yn y sgiliau disgyblaethol ac academaidd sy’n ganolog wrth astudio Cysylltiadau Rhyngwladol.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Cysylltiadau Rhyngwladol Msc econ Amser llawn
Cysylltiadau Rhyngwladol Msc econ Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig