Ewch i’r prif gynnwys

Mewnblanoleg

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r cwrs hwn yn rhaglen academaidd a chlinigol a fydd yn arwain at MSc mewn Mewnblanoleg.

Yn y rhaglen hon, mae myfyrwyr yn trin cleifion a ddarperir ar eu cyfer o dan oruchwyliaeth arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y sbectrwm llawn o arfer mewnblaniad cyfoes lle y cynhelir pob math o impiad meinwe meddal ac asgwrn.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Deintyddiaeth Mewnblannu PgDip Rhan-amser
Gwyddor Mewnblannu MSc Amser llawn
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig