Ewch i’r prif gynnwys

Glawcoma

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ein Tystysgrif Ôl-raddedig dysgu o bell mewn Glawcoma wedi’i datblygu i fyfyrwyr allu cynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn meysydd allweddol a chael cyfle i sicrhau cymwysterau ôl-raddedig o safon mewn amgylchedd hyblyg a chefnogol.

Mae’r modiwlau wedi’u hachredu ar gyfer Tystysgrif Proffesiynol, Tystysgrif Uwch a Diploma mewn Glawcoma Coleg yr Optometryddion.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Glawcoma PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Glawcoma PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig