Ewch i’r prif gynnwys

Ieithyddiaeth Fforensig

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r rhaglen hon yn cyflwyno hyfforddiant mewn dulliau ymchwil ar gyfer archwilio iaith gyfreithiol, yn ogystal â lleoliad ymarferol ar brosiect ymchwil. Gan ddatblygu eich dealltwriaeth o ddadleuon cyfoes, byddwch yn dysgu i werthuso tystiolaeth o faterion fforensig a dadansoddi’r defnydd o iaith yn feirniadol mewn cyd-destunau ac ymchwil ar iaith a’r gyfraith.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Ieithyddiaeth Fforensig MA Amser llawn
Ieithyddiaeth Fforensig MA Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig