Ewch i’r prif gynnwys

Llywodraethiant Gofal Llygaid

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Llywodraethiant Gofal Llygaid yn ceisio rhoi cymhwyster nad yw ar gael ar hyn o bryd i’r rhai sy’n cymryd rhan mewn llywodraethiant gofal llygaid.

Mae wedi’i anelu at y rhai hynny sy’n darparu cyngor i gomisiynwyr neu ddarparwyr gofal llygaid neu’r rheiny sy’n arweinwyr clinigol. Mae'r modiwlau craidd yn cynnwys archwilio clinigol, arweinyddiaeth ac iechyd y cyhoedd.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Llywodraethu Gofal y Llygaid PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Llywodraethu Gofal y Llygaid PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.

Cyrsiau cysylltiedig