Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r rhaglen hon yn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen ar dimau dylunio adeiladau i greu amgylcheddau ffisegol cyffyrddus yng nghyffiniau adeiladau sy’n iach, yn gynaliadwy ac yn ymwybodol o ynni.

Dyluniwyd y llwybr dysgu o bell ar gyfer anghenion myfyrwyr tramor neu'r rhai hynny sy'n dymuno astudio a gweithio. Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol MSc Amser llawn
Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol MSc Rhan-amser
Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol (2 flynedd) MSc Rhan-amser dysgu o bell
Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol (3 blynedd Dysgu o Bell) MSc Rhan-amser dysgu o bell
Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol (Dysgu o bell, 1 flwyddyn) MSc Amser llawn dysgu o bell
Ymunwch â ni rhwng 10:00 a 14:00 ar ddydd Mercher 25 Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig.
Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig